کاهگل

پورتفولیویی از طرح ها، تجربه ها و پژوهش ها

کاهگل

پورتفولیویی از طرح ها، تجربه ها و پژوهش ها

از شبنم عشق خاک آدم گل شد
شوری برخاست فتنه‌ای حاصل شد
سر نشتر عشق بر رگ روح زدند
یک قطره‌ی خون چکید و نامش دل شد

آخرین نظرات
۱۳
اسفند
  • صائب کفایتی
۰۴
اسفند


 

  • صائب کفایتی
۰۴
اسفند
  • صائب کفایتی
۲۲
بهمن
  • صائب کفایتی
۱۲
مهر

کانسپت بر مبنای استفاده از المان ها و جزییات قفسه بعدی به عنوان عضوی از معماری


  • صائب کفایتی
۰۳
مرداد
  • صائب کفایتی
۱۸
ارديبهشت
  • صائب کفایتی
۲۴
فروردين

  • صائب کفایتی
۲۱
بهمن
  • صائب کفایتی
۱۴
بهمن
  • صائب کفایتی